Home
Buitenactiviteiten, Natuurinspiraties
Bomen en Mensen
Inloophuis Groesbeek
Bosrijk
Bomen planten, rituelen
Symboliek
Levensboom of boomkarakter
Bomen en Mensen cadeau geven
Persoonlijk
Zakelijk
Contact
E-mail
 
 

Bomen planten, levende symboliek.

Met het planten van een herdenkingsboom of het aangaan van een verbinding met een al gewortelde boom geef je uitdrukking aan een vorm van verbondenheid met bomen en dat zowel bomen als mensen onderdeel zijn van alles wat leeft. Bomen en Mensen hoopt dat veel mensen een eigen levensboom - op een voor hen bijzondere plaats - willen planten.

Bomen zijn een symbool van verbinding (zie ook home), je kunt bomen planten bij diverse symbolische en belangrijke gebeurtenissen. Daarmee zorg je voor een verbinding tussen jou en de boom, tussen de boom en hetgeen je herdenkt. Bomen zijn simpelweg "levende symboliek" en omdat bomen veel ouder kunnen worden dan wij is het belangrijk dat je tevreden bent over de boom die je gaat planten. Je doet dat misschien maar eenmaal in je leven.
Je kunt je ook symbolisch met een boom verbinden.

Bomen en Mensen geeft advies over welke boom bij welke gebeurtenis past (persoon, symboliek) en of de boom op de gewenste plek (bodem) past. Desgewenst kan Bomen en Mensen bemiddelen m.b.t. instanties die toestemming moeten geven (natuurorganisaties, gemeenten) en (op verzoek) zorgen voor tekst en beeld rondom de "het boomplantmoment". Bomen en Mensen hoeft niet bij het daadwerkelijk planten aanwezig te zijn.

Op Natuurbegraafplaats De Hoevens (Alphen) bestaat de mogelijk om een boom te planten, de keuze is behoorlijk ruim. In 2015 heb ik daar 2x een presentatie verzorgd "welke boom bij welke persoon past". De belangstelling ervoor was groot, de begraafplaats is prachtig. Het gaf mij het gevoel dat je je op die plaats vooraf kunt verzoenen met je levenseinde.

Onder zakelijk vind je de prijzen  die Bomen en Mensen voor haar werk rekent. Een simpel advies kost niets.

 

Welke boom past bij je

Er zijn verschillende manieren om je keuze voor een boomsoort te maken. Zowel bomen uit het landschap waar je je thuisvoelt als een boom uit de boomhoroscoop of zomaar een mooie boom. Volg je gevoel.

 

Vormgeven boomplantritueel

Bomen en Mensen helpt bij het verder vormgeven van rituelen rond het planten van de boom.

Het maken van een klein boekje met wetenswaardigheden over de boom, de persoon die de boom plant en welke gebeurtenis men herdenkt versterkt de symbolische waarde.
In overleg met alle betrokkenen geeft Bomen en Mensen dit vorm, helpt bij het illustreren en zorgt desgewenst voor de afwerking. De ene keer zal het nodig zijn dat ik veel doe, de andere keer is het voldoende de boomplanter te stimuleren om zelf aan het werk te gaan en draag ik alleen de kennis aan.
Ik heb veel materiaal tot mijn beschikking en ben voldoende creatief om een en ander in tekst en beeld te kunnen verwerken en de boom levendig over het voetlicht te kunnen brengen.

De rode draad die ik hanteer is: jouw boom èn jouw (levens) verhaal vormgeven.
Als je wilt ben ik bij het daadwerkelijke planten aanwezig. 

Bomen die geplant zijn

Een aantal mensen heeft - soms op een uiterst emotioneel moment in hun leven - de stap genomen om iets van hun leven te symboliseren door een levende boom te planten. Familie en vrienden bezoeken deze plaats en behalve de groeiende boom blijft ook het bijpassende verhaal levend.

De afbeelding is van een ritueel waar Bomen en Mensen niet bij betrokken was maar dat ik aantrof in de omgeving van Mook. Een mooi natuurlijk beeld van een bijzondere herdenking (ritueel). Gebruik de lees meer.

 

Openbare plantplaatsen

De boom moet geplant worden op een plaats met groeikansen.
Voor de boomplanter moet deze plaats waardevol zijn en passen bij de betekenis van het planten. Een openbare plantplaats is prettig omdat de boom dan gemakkelijk bezocht kan worden door de mensen die de boom en de planter omringen. Met name Natuurmonumenten staat momenteel vrij open om - in overleg uiteraard- bomen te laten planten op haar terreinen. Andere natuurbeheerders zijn huiverig omdat zij bang zijn dat mensen allerlei eisen gaan stellen. Planten op gemeenteterrein is per gemeente verschillend, maar nee heb je, ja kun je krijgen.

 

Wat is Bomen en Mensen niet

Bomen en Mensen is geen uitvaartcentrum, maar kan wel ondersteunende diensten verlenen aan uitvaart-en rouwbegeleiders. Daarnaast kan ik - in geval van rouw - jou doorverwijzen naar rouwtherapeuten uit mijn netwerk.

Een uitvaart- of crematiecentrum en ritueel begeleiders kunnen Bomen en Mensen voor een specifiek onderdeel inschakelen. Bomen en Mensen kan helpen bij het zoeken naar een gepaste boom bij/op een graf, een passend verhaal over de boom (en mens) of ingeschakeld worden bij het zoeken naar een natuurlijke plaats voor asverstrooiing.

Bomen en Mensen biedt cursussen aan die de kennis over bomen-en boomrituelen bevorderen en daarmee ondersteunend kunnen zijn voor beroepsgroepen dit dergelijke kennis willen toepassen.

Bomen en Mensen is geen plantbedrijf en zorgt niet voor de eerste noodzakelijke verzorging van de boom zoals het graven van een plantgat, water geven etc. Zij geeft hierover wel advies. Met name hele grote bomen kunnen het beste door de kweker geplant worden, zij beschikken over het benodigde materiaal.
Bomen en Mensen is niet verantwoordelijk voor veranderingen aan de plantplaats. 

Plantcertificaat

Een plantcertificaat is een onofficeel document waarin de plantplaats èn afspraken beschreven zijn hoort bij de afhandeling van de opdracht. Het is niet altijd nodig. Goed contact met de beheerder van het terrein (berm, park etc) kan voldoende zijn. Je plant de boom in het vertrouwen dat deze speciale herdenkingsboom als dusdanig gerespecteerd wordt. Het plantcertificaat heeft geen juridische rechtsgeldigheid, maar is een overeenkomst van goede wil (intenties) tussen de betrokken partijen. Beheerders kunnen eigen, aanvullende voorwaarden stellen (een officieel document is vrij duur). De beheerder/eigenaar van de plantplaats geeft via het certificaat toestemming om de boom te planten en belooft daarmee tevens rekening te houden met de speciale geschiedenis en het bijzondere verhaal van deze herdenkingsboom.


De boomplanter geeft door het certificaat aan dat hij/zij zich realiseert dat “bomen in principe het eeuwig leven” hebben, maar dat niemand de garantie op eeuwig leven van een boom kan geven.
Niemand heeft het leven en haar gebeurtenissen in de hand, wij kunnen niets voor de eeuwigheid vastleggen. Wel mag de boomplanter speciale aandacht van de beheerder voor zijn/haar boom verwachten. De boomplanter respecteert het eigendom en de wijze van beheerder, er kunnen geen bijzondere rechten aan de plantplaats ontleend worden. 
  
Zoek  
adresgegevens

Bomen en Mensen
Lieke Vullings
1e Colonjes 8
6562 DL Groesbeek
Telefoon 024 – 3778885
Kamer van Koophandel 09177262.
NL87 TRIO 0784 8377 91


Agenda 2017

@bomenenmensen

linkedin

Download hier de augustus 2017 nieuwsbrief.  Je kunt het openen onder de downloadknop, meestal rechtsboven in je scherm.

10 november ontdektocht 5. Begraafplaats H. Landstichting.  Start 13.30


Lees: Stof uit berk als duurzaam isoleermiddel

Lees: schimmels kunnen plastic opruimen

13 mei 2015 artikel Bomen willen leven

Project Bosrijk

Je kunt een activiteit van Bomen en Mensen aan iemand cadeau geven. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer weten over boomkarakter en de Kelten.

Oude nieuwsbrieven kun je aanvragen.

Lezer worden van de nieuwsbrief

Overige organisaties waarmee Bomen en Mensen zich verbonden voelt (wordt momenteel herzien).

Natuurwoordenboek en Natuurweetjes

Een activiteit aanvragen bij Bomen en Mensen

Bedrijfs- en familieuitjes (tot 15 personen) is mogelijk. Meer mensen kan, dan vraag ik hulp bij een collega.