Home

Een boom is meer dan er staat

Welkom op de site van Bomen en Mensen.

Bomen en Mensen is actief op het gebied van overdracht natuurinspiraties. Zij laat je de inspirerende invloed van de natuur ervaren. Niet door zweverige prietpraat maar door concrete waarnemingen en belevingen buiten, door “het verhaal van de natuur” te vertalen naar “het verhaal van mensen”. Rode draad daarbij is wat mensen kunnen leren van de natuur, maar eveneens waarin mensen anders (lijken) te zijn dan de natuur. Want alles is natuur met een oneindige variatie in levensvormen.

De overdracht gaat in de vorm van excursies, cursussen, workshops, stiltewandelingen en teksten en HHH ofwel Hart-Hoofd-Handen gebruiken is een belangrijke werkvorm. De natuur is meer dan je ziet, een boom is meer dan er staat, een bos is meer dan je op het 1e gezicht waarneemt. De titel van de gedichtenbundel  “Een boom is meer dan er staat” (Paul Geerts) is van toepassing op alles wat ik doe. De wonderlijke wereld van bos en natuur en haar gezondmakende invloed wil ik anderen laten ontdekken. Ontdekken met Bomen en Mensen betekent: beleven, ervaringsactiviteiten, gebruik van zintuigen, stilteoefeningen. Dat alles in de vorm van cursussen, excursies, een op een wandeling, inspiratiecoaching en workshops op het gebied van bomenkennis, natuurwijsheid en natuursymboliek.

Bomen en Mensen hoopt door haar activiteiten de verbinding tussen bomen, natuur en mensen te stimuleren en wenst met name mensen een natuurlijkere leefwijze toe. Bomen lopen niet, dus gaan wij naar bomen toe.

Naast bovengenoemde activiteiten stimuleert Bomen en Mensen het planten van herdenkingsbomen bij speciale gelegenheden. Bomen zijn indrukwekkend in hun verschijningsvorm, als “levende symbolen”  zijn zij prima in staat de herinnering aan gebeurtenissen levend te houden. Mensen hebben altijd bomen geplant en er rituelen bij gehouden, deze boomsymboliek kan heel goed in eigentijdse rituelen omgezet worden. Mijn inzet is om de juiste boom voor èn met de juiste persoon en/of activiteit te verbinden en te zorgen dat de boom op de juiste plek komt te staan. 

Bij het kopje Bomen planten lees je meer hierover.

Op de pagina buitenactiviteiten vind je het actuele buiten aanbod van Bomen en Mensen.

Bomen en Mensen hoopt dat mensen, door bomen in hun leven toe te laten, meer respect krijgen voor deze oude wereldbewoners en voor natuurlijke processen. Daarmee wordt deels teruggegrepen op het leven van onze voorouders.
Onze voorouders kenden bomen grote krachten toe, er was en levendige symboliek en verbinding. Bij boomkalenders lees je hoe dit in Europa vorm kreeg. 

Bomen en Mensen geeft er een eigentijdse invulling aan. Het leven heeft zich verder ontwikkeld, de mensheid zeker. Bomen en Mensen leeft in deze tijd met de mogelijkheden van deze tijd.

Bomen en Mensen geeft een eigen nieuwsbrief uit (zie rechterkolom). Daarin kun je lezen wat de buitenactiviteiten van het moment zijn. Meestal staat er ook inhoudelijk nieuws in. Soms over Groen en Gezondheid, soms over nieuwe inzichten m.b.t. de natuur, over bomen en hun leven, over het weer, over andere natuurzaken. De nieuwsbrief is gratis.

MENU