Een boom is meer dan er staat

Welkom op de site van Bomen en Mensen en Natuur als Wegwijzer.

Bomen en Mensen is momenteel alleen actief  met “Natuur als Wegwijzer”. Met veel plezier heb ik alles gedaan wat ik in het verleden deed, maar het ouder worden vraagt grenzen stellen. Los daarvan blijven bomen en aandacht voor bomen een mijn belangrijkste aandachtspunten, alleen anders en minder via deze website.

Het gedicht van Louis Mercier houd ik graag in ere.

Een boom planten is
een blijk van vertrouwen in de aarde
een daad van hoop op de toekomst
een daad van naastenliefde
Jegens de toekomstige geslachten
die van zijn vruchten zullen genieten
wanneer wij er niet meer zijn.

filosoof, 1740-1814

Bomen en Mensen geeft, momenteel sporadisch, een eigen nieuwsbrief uit (zie rechterkolom). Thema’s kunnen zijn: nieuwe inzichten m.b.t. de natuur, over bomen en hun leven en de voortgang van “Natuur als Wegwijzer”. De nieuwsbrief is gratis.

MENU