Herdenkingsbomen

Een aantal mensen heeft – soms op een uiterst emotioneel moment in hun leven – de stap genomen om iets belangrijks van hun leven te symboliseren door een levende boom te planten. Familie en vrienden bezoeken deze plaats en behalve de groeiende boom blijft ook het bijpassende verhaal levend.

De afbeelding is van een ritueel waar Bomen en Mensen niet bij betrokken was maar dat ik aantrof in de omgeving van Mook. Een mooi natuurlijk beeld van een bijzondere herdenking (ritueel). Gebruik de lees meer.

Herdenkingsbomen

2006: veldesdoorn in buitengebied door iemand die op het moment van planten wist dat zij niet lang meer zou leven.

2006: een wilde appelboom als symbolische boom geplant bij de start van een jong bedrijf.

2007: een wilde appelboom, geplant door iemand wiens einde naderde. Haar lichaam wordt aan de wetenschap geven. Voor de familie is deze tastbare boom een herdenkingsplaats. De boom staat in Staatsbosbeheergebied nabij Nijmegen

2007: fladderiep, geplant door oudere (zieke) man. Staatsbosbeheergebied.

2008: ontwerp voor een schoolplein met 7 bomen die de 7 dagen van de week en de planeten symboliseren. Omdat het schoolplein niet zo heel groot is was het de kunst om met behulp van cultivars toch de onderliggende, antroposofische filosofie tot uitdrukking te brengen. Uitvoering van het ontwerp in 2009 in Nijmegen.

2008: winterlinde; geplant om symbolisch band met jonge vrouw te versterken, terrein Natuurmonumenten, Milsbeek.

2009: zomereik ter gelegenheid van afstuderen. Hiermee is de afstudeerscriptie met als titel: “Alweer een boom geveld” gecompenseerd. Heempark Delft.

2010: advies een tulpenboom, overlijden pas geboren kindje. Park Amsterdam.

2010: advies zwarte els cultivar, cadeau bij verkering “met Els”.

2011: advies bomennaam ivm nieuwbouw zorgcomplex. Oude complex heet “linde”, nieuwe complex (in de buurt van een eik) “eik” gedoopt. Met dank aan verhaal Philemon en Baucis. Nu staan zowel een eik als een linde bij de gebouwen “Eik en linde”. Zuidoost Gelderland.

2012: advies linde en eik (cultivars), 40 jarig huwelijksfeest, indachtig verhaal Philemon en Baucis (particuliere tuin).

2012: advies boom bij verlate rouw (verlies ongeboren kind). Zuidwesten Nederland.

2013: advies terrein en symbolische boom bij 40 jarig huwelijksfeest (omgeving Breda).

2013: advies kleine boom op asverstrooiingsplek van overleden ouders (omgeving Mook).

2013: advies terrein en planttijd i.v.m overlijdensritueel omgeving Amsterdam en advies “hoe pak je het geheel aan”.

2013: twee kleinbladige rozen in natuurcompensatiegebied, als dank om te mogen wonen in de bijzondere groene omgeving van Groesbeek.

2014: advies welke boom past “bij dankbaar” zijn. Gevraagd door een schrijver van een bomenboek. Geadviseerd: linde. Dat viel in goede aarde.

2015: geplant 3 winterlindes, waarvan 1 als geboorteboom voor 1e kleinkind. Sint-Jansberg, Plasmolen.

2016: 31 december geplant een klein bosje met tien winterlindes in  kader overlijden, voor ingewijden herkenbaar aan de naam “Hemeltjebos”.

2017: advies bomen planten op bevrijdingsdag (uitgaande van de boomzuilen in het Goetheanum).

2018: februari  geplant herdenkingsboom overlijden, zomereik.

2018: februari geplant 3 winterlindes, geboorteboom.

In een aantal gevallen heb ik een boom geadviseerd en hebben betrokkenen zelf de  “boomplantdag” vorm gegeven. Prima, maar graag had ik het teruggehoord omdat elke herdenkingsboom een eigen verhaal vertelt en hier genoemd kan worden. Maar het is zoals het is. Het belangrijkste is dat mensen bomen als levende symboliek aan de wereld toevoegen en daar troost of blijdschap door ervaren.

Comments are closed.

MENU