Bomen planten, levende symboliek

Met het planten van een herdenkingsboom of het aangaan van een verbinding met een al gewortelde boom geef je uitdrukking aan een vorm van verbondenheid met bomen en dat zowel bomen als mensen onderdeel zijn van alles wat leeft. Bomen en Mensen hoopt dat veel mensen een eigen levensboom – op een voor hen bijzondere plaats – willen planten.

Bomen zijn een symbool van verbinding (zie ook home), je kunt bomen planten bij diverse symbolische en belangrijke gebeurtenissen. Daarmee zorg je voor een verbinding tussen jou en de boom, tussen de boom en hetgeen je herdenkt. Bomen zijn simpelweg “levende symboliek” en omdat bomen veel ouder kunnen worden dan wij is het belangrijk dat je tevreden bent over de boom die je gaat planten. Je doet dat misschien maar eenmaal in je leven.
Je kunt je ook symbolisch met een boom verbinden.

Bomen en Mensen geeft advies over welke boom bij welke gebeurtenis past (persoon, symboliek) en of de boom op de gewenste plek (bodem) past. Desgewenst kan Bomen en Mensen bemiddelen m.b.t. instanties die toestemming moeten geven (natuurorganisaties, gemeenten) en (op verzoek) zorgen voor tekst en beeld rondom de “het boomplantmoment”. Bomen en Mensen hoeft niet bij het daadwerkelijk planten aanwezig te zijn.

Op Natuurbegraafplaats De Hoevens (Alphen) bestaat de mogelijk om een boom te planten, de keuze is behoorlijk ruim. In 2015 heb ik daar 2x een presentatie verzorgd “welke boom bij welke persoon past”. De belangstelling ervoor was groot, de begraafplaats is prachtig. Het gaf mij het gevoel dat je je op die plaats vooraf kunt verzoenen met je levenseinde.

Onder zakelijk vind je de prijzen  die Bomen en Mensen voor haar werk rekent. Een simpel advies kost niets.

Bij bomen die geplant zijn kun je een idee krijgen van enkele achtergronden.

Bij herdenkingsbomen en op de pagina boomsymboliek vind je allerlei informatie en tips.

Wil je weten wat Bomen en Mensen nu zelf van boomsymboliek vindt, zie dan  

Bomen en Mensen hoopt dat door haar activiteiten een sterke band tussen mens en boom, mens en natuur ontstaat. Hopelijk planten mensen minimaal één keer in hun leven een bijzondere boom. Met die boom kan een speciale band ontstaan. Het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, maar zorg hebben voor leven is onderdeel van ons zijn. Door middel van een eenvoudig ritueel kan een symbolische verbinding met een bestaande boom tot stand worden gebracht. In beide gevallen geldt: jij bent niet de boom, de boom is een eigen levend wezen met een eigen begin, ontwikkeling en einde. Maar diezelfde boom kan jouw veel vreugde, troost of rust bieden.

Comments are closed.

MENU