Boomsymboliek in verschillende culturen

Bomen hebben in verschillende culturen een symbolische betekenis en er zijn wereldwijd verrassend veel overeenkomsten.

Boomsymboliek wereldwijd.

Zowel inheemse stammen in Noord Amerika als de Scandinavische volkeren kenden “wereldbomen” of heilige bomen. Dit zijn hoge bomen die de verdeling tussen hemel, aarde en onderwereld vertegenwoordigen. In Scandinavië heeft de es de betekenis van wereldboom.

Inheemse stammen in Canada hadden een voorkeur voor de reuzenlevensboom om hun totempalen van te maken. Voor de Aboriginals in Australië is de eucalyptus een heilige boom. In Azië beschouwt men de banyan als wereldboom en in Libanon vervult de ceder deze rol.

De ginkgo boom, tegenwoordig in Nederland veelvuldig als straat- en parkboom aangeplant, is een symbool van oerlevenskracht. Deze boom heeft de atoombom op Hiroshima overleefd.
Altijd groene bomen – zoals de taxus en hulst – werden in rouwrituelen gebruikt.
De symboliek van de kerstboom is ruim verbreid.
De Germanen verstookten bij het Midwinterfeest het zogenaamde joelblok, dit was meestal een eik. Symbolisch werd hiermee het kwaad (duister) geweerd en goede (licht) verwelkomd. Bij Keltische stammen markeerden taxus en eik de poorten naar de andere wereld, naar het leven na de dood.
Veel van de tegenwoordige symboliek heeft haar basis in een vroegere natuurgodsdienst, toen werd de natuur concreet vereerd, men aanbad een boom of offerde eraan. In mythen en grote godsdiensten hebben goden de plaats van de natuur ingenomen en kreeg de natuur een symbolische functie.

Bomen en Mensen vindt het belangrijk om de historie van boomsymboliek levend te houden en tevens nieuwe boomsymboliek toe te voegen en doet dit met haar buitenactiviteiten.

Meer weten van boomsymboliek: lees dan het (dikke, dure, maar prachtige) Compendium van rituele planten in Europa, van De Cleene en Dejeune.

 

Comments are closed.

MENU