De Natuur als wegwijzer.

Leren Van de Natuur In de Natuur wordt in de loop van 2020 of als digitale cursus (e-cursus) of als boek aangeboden. Het is daarmee geen buitencursus meer die door Bomen en Mensen gegeven wordt. Je gaat het zelf doen.

Vanaf 2016 ben ik bezig met het uitschrijven en gereed maken van deze cursus die iedereen die geïnteresseerd vanuit huis kan uitvoeren. De globale lijn zal zijn dat je per maand het onderdeel van de maand krijgt aangeboden met doe- en beleef activiteiten voor buiten plus tips voor binnen. Het “Natuurpad” lopen en ontdekken is ervaren dat de natuur je veel handvatten voor je levensweg biedt, dat is het belangrijkste leerproces waar het in deze “doe-het-zelf-cursus” om gaat.  Er gebeurt buiten heel veel, binnen (thuis) kun je er op reflecteren. In de loop der tijd heb ik enorm veel materiaal op dit gebied verzameld, ook welke andere methodes of teksten je behulpzaam kunnen zijn in “leren van, met en in de natuur”. Het is geen therapie. Het is “een levenswijze” of zo je wilt: een “manier van een natuurpad lopen”.

De natuur als wegwijzer.

De natuur, met zijn organische en ritmische ontwikkeling, kan je helpen net zo logisch en ritmisch te leven en werken als het jaarverloop in de natuur. Mensen hebben altijd plannen, wensen, verlangens en voornemens en willen deze graag in werkelijkheid omzetten. Soms lukt dat, andere keren raak je gaandeweg je wens en plannen kwijt. De natuur en zeer zeker bomen kunnen je inspireren. Elke maand is een ander onderdeel werkzaam; zo oogst je pas vruchten nadat je eerder gezaaid en gebloeid hebt. Daarnaast is er de andere manier, het meer “symbolisch groeien en oogsten”. Elke natuurplek kent een eigen leefsysteem; bomen en andere organismen zijn onderdeel daarvan en geven op elk op eigen wijze een logische (en soms wonderlijke) inspiratie.

Van wensen tot ontvangen, de natuur doet niet anders want het is simpelweg de jaarcyclus. In de jaarcyclus speelt het klimaat en andere omstandigheden een grote rol. De natuur creëert (produceert) niet alleen maar is tevens afhankelijk van omgevingsinvloeden en van haar weerstand tegen omstandigheden. De veerkracht van de natuur is enorm, maar niet oneindig. Dat hebben mensen met de natuur gemeen, ook wij zijn afhankelijk van de omstandigheden en het klimaat, vaak hebben we voldoende weerstand, soms ook niet. Net als planten en bomen doorlopen wij bij onze wensen de fase van kiem (of zaad) tot ontvangen en oogsten (realisering van wens) om daarna opnieuw te willen en kunnen beginnen.
Soms kost een wens een jaar, soms minder, maar er kunnen ook meerdere jaren mee gemoeid zijn. Van bomen is bekend dat zij hun wens tot bloeien, in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijk bloei en vruchten, in hun knoppen vastleggen. Tevens sluiten zij in een daadwerkelijk bloeijaar het groeiseizoen doorgaans af met vruchten ( met daarin de nieuwe zaden) hebben. Bij sommige bomen vraagt de vruchtrijping meer dan 1 jaar. Een boom maakt jaarringen en groeit daarmee elk jaar een stukje verder in omvang.

Een eenjarige plant daarentegen begint elk jaar opnieuw vanuit zaad en rond in hetzelfde jaar de oogstfase af met nieuwe rijpe zaden, de plant zelf sterft af. Zowel de boom als de eenjarige plant reageren verschillend op dezelfde omstandigheden (weer, overig) en mensen reageren ook weer anders.

Mensen zijn mensen, bomen zijn bomen, wij vallen niet helemaal samen met de natuur, er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. Wij kunnen ons echter door de natuur laten inspireren in het werken aan ons eigen (doorlopende) scheppingsproces (het leven). De natuur spiegelt inzichten, kleuren en andere details die je daarvoor –  mogelijk –  niet bewust waarnam.

Onder deze oude eik doorlopen zal een indruk achterlaten.

 

Op verzoek kan ik je uitgebreider informeren, bij voorkeur telefonisch.

De Natuur als wegwijzer is ontstaan als een natuurlijk proces.

Aanvankelijk werd “De natuur als wegwijzer” geïnspireerd  door “De Creatiespiraal”; een techniek om “dromen” (welke dan ook) te verwezenlijken. Het concept is van Marinus Knoope. En de  Creatiespiraal leerde dat kunstje (deels) van de natuur (naast diverse andere richtingen). Juist die natuurkant inspireerde mij om hierop door te borduren. Gaandeweg is de natuur meer voorop komen te staan, gaandeweg ontwikkelde zich ook de titel “De natuur als wegwijzer” en al met al met is het steeds “aardser en natuurlijker” geworden.

“Natuurlijk” (zou ik zeggen), want door mijn ervaringen met  “Bomen en Mensen activiteiten”  ben ik bekend met de inspirerende logica van de natuur. Als je er oog voor hebt zit de natuur – gedurende het natuurjaar –  vol met inspirerende raad en tips.  Sommige mensen zullen dit als “zweverig” zien en afdoen, en ja, dan is het ook zo voor je. Gelukkig zijn veel mensen juist wel nieuwsgierig naar een (meer) natuurlijke wijze van leven en werken, zij zoeken daar graag de natuur voor op.
Kortom: de 12 creatiestappen uit de Creatiespiraal zijn in “De natuur als wegwijzer ” in de natuur te ontdekken, ze kunnen daar ervaren en beleefd worden, ze kunnen je daar richting geven op je levenspad of je simpelweg laten genieten van het ontdekken en meebeleven.

Al met als heeft dit geleid tot de cursus “De natuur als wegwijzer”.

De opbouw is dusdanig dat je in een natuurgebied dicht bij je huis, de cursus kunt uitvoeren. Het vraagt van je om er minimaal 2 dagdelen per maand voor vrij te maken. Daarnaast is het slim om verwerkingstijd te plannen, een manier zoeken om het op de een of andere wijze voor jezelf vast te leggen.  Kun je echter elke week één dagdeel naar buiten, dan zal dit meer inspiratie en een gevoel van natuurlijke ontwikkeling geven. Daarnaast is buiten gezond, je geeft jezelf Vitamine Groen en ontspanning. Alleen door de methode serieus te nemen leer je ermee werken, je kunt niet zomaar een fase overslaan of geen zin hebben. Er zijn in de natuur wel de nodige rustige perioden, in die perioden kun je het ook kalmer aan doen en het leven meer ondergaan. Denk aan de wintertijd, en verrassend genoeg is ook de volle zomer ogenschijnlijk minder veranderlijk en daardoor rustiger. Een wens van je kan simpelweg zijn: ik wel zoiets doen, maar ik wil leren dat rustig – stap voor stap – te doen. Dat is een mooie start om de cursus te leren kennen.

Wensen (dromen verwezenlijken) is zeker niet: ik draai en de natuur levert. De natuur en ook de cursus is geen garantie op succes, het is geen magie. Wensen klinkt simpel, maar wensen is zorgen voor de juiste omstandigheden die je helpen je wens (voornemen) te realiseren. Voor een deel zijn “omstandigheden de omstandigheden”, zo kunnen wij het weer niet beïnvloeden. Ook onze genetische aanleg kunnen we niet beïnvloeden. Maar voor een ander deel kunnen we wel zelf  gunstige omstandigheden proberen te creëren, dat kan deze cursus je leren. Elk jaar zal weer nieuwe ontdekkingen en inzichten geven,  waarschijnlijk krijg je steeds beter door wat voor jou levenspad gunstige omstandigheden zijn. En ook elk jaar zul je merken dat je niet alles in de hand hebt, dan het anders kan gaan dan je verwachtte en hoopte.

Spiegeling, winter.

De cursus bestaat uit:

  • inleiding
  • leeswijzer om de verschillende onderdelen te vinden, tevens korte uitleg van de belangrijkste achtergronden m.b.t. natuurverschijnselen die je kunt tegenkomen.
  • Diverse bijlagen die kort en krachtig de achtergronden, de globale soorten  en andere noodzakelijke achtergrondinformatie geven.
  • De stap van de maand met doe-activiteiten voor buiten en tips voor de verwerking binnen (bedoeld om de ervaring te verdiepen).
  • In de stap van de maand staan, daar waar nodig, link’s naar ondersteunende websites  m.b.t natuurverschijnselen.
  • Register, bronnen, literatuur e.d.

 

De cursus is geschikt voor iedereen die op deze wijze wil leren en leven. Het vraagt vooral consequentheid en er tijd voor maken. Naast de Creatiespiraal zijn een aantal andere zienswijzen inspirerend geweest, gemeenschappelijk is een logische opbouw van het jaarritme, zoals de natuur dat kent en zoals het zich in ons leven voordoet.

De beste maand om met deze e-cursus te beginnen is december of januari. Later kan zeker wel, maar dan adviseer ik tegelijk om “je natuurpad” langer dan 12 maanden te laten duren. Je doet het tot je een duidelijk oogstmoment hebt ontvangen. Dat is de logische, natuurlijke volgorde, je gaat van rust naar actie en van actie weer terug naar rust. Daarna kun je met nieuwe zaden (kiemen) opnieuw beginnen. De cursus zelf wordt niet duurder als je er langer dan 12 maanden over doet. Het kan alleen duurder worden als je daardoor vaker om ondersteuning vraagt.

Wandelcoaches (therapeuten) die hun natuurbagage willen verruimen kunnen het voor dat doel gebruiken, iemand die yogales geeft kan deze lessen onderbouwen met inzichten uit de natuur. Ook mensen die mediteren of mindfulness oefenen zullen steun ervaren door “deze natuurlijke stappen”. Van alle 12 stappen ontvang je een PDF bestand, op het eind van het jaar heb je dan een digitaal boek “De natuur als wegwijzer”.  In de daarop volgende jaren kun je zelf met de methode blijven werken. Op de cursus zit Copyright.

De kosten worden eind 2018 bekend gemaakt.

Waarschijnlijk wordt je de mogelijkheid geboden om – per mail of WhatsApp –  ondersteuning te vragen. Des te meer ondersteuning je vraagt des te meer het zal kosten, maar de basisprijs zal voor iedereen betaalbaar zijn.

Interesse: laat het weten

Comments are closed.

MENU