Natuur als Wegwijzer

Natuur als Wegwijzer, onder deze naam verschijnt eind 2020 een (cursus)boek. Eerder was dit buitenactiviteit “Inspirerende natuur”. Met het (cursus) boek van Natuur als Wegwijzer ga je èn kun je jezelf inspireren.

Na de nodige “pioniersjaren” wordt vanaf eind 2015 aan het uitschrijven en gereed maken van deze cursus als boek gewerkt. Ieder die wil kan vanuit huis, in een nabijgelegen natuurgebied(je) een natuurpad lopen. Het boek maakt je per maand wijzer over de (handelingen van de) natuur en biedt je inspiratie om al doende zelf wijzer te worden. Je werkt met een intentie die als als een groene jaardraad ontwikkelt. Je doorloopt elke maand een stap, een stap die o.a. bomen ook zetten (terwijl ze “natuurlijk” stilstaan). Naast inhoudelijke en belevingsinformatie krijg je per maand 7 activiteiten aangeboden die ter verdieping van de stof kunnen dienen. Het “Natuurpad” lopen, ontdekken en ervaren kan sturing geven aan je levensweg, maar het wil vooral uitdagen tot verdieping in de natuur. Natuur is niet levenloos  maar handelt actief. Om bij bomen te blijven: je wordt niet vanzelf een grote en omvangrijke boom.

Natuur als Wegwijzer is geen therapie, geen zelfverwerkelijking en het is niet spiritueel. Het is “een levenswijze” of zo je wil een “manier van een natuurpad lopen”. Je hebt al je zintuigen en je verbeeldingskracht nodig. Het gaat om je inleven in de levenswijze van de natuur. Mensen hebben het geluk zoiets te kunnen. Je kunt ervaren dat “ook wij natuur zijn” maar tegelijkertijd niet samenvallen met bomen, planten, dieren enzovoort. Bomen hebben veel zeggingskracht, maar praten met ons doen ze niet. Wel kunnen ze ons inspireren. Er zijn nu eenmaal verschillen. Wij kunnen kijken naar, inleven in, zorgen dat de ogenschijnlijk levenloze natuur  Als mens hebben wij de meeste overeenkomsten met zoogdieren, juist de soort die ons het liefste mijdt. Kortom: het gaat om geïnspireerd worden door de natuur, een vorm van levenskunst oefenen en dat alles is gebaseerd op waarneembare (voorstelbare) en logische processen in de natuur, een en ander beschreven met de “kennis van nu”.

Natuur als Wegwijzer.

De natuur, met zijn organische en ritmische ontwikkeling, kan je helpen net zo logisch en ritmisch te leven en werken als het jaarverloop in de natuur. Mensen hebben voornemens en intenties en willen deze graag in werkelijkheid omzetten. Soms lukt dat, andere keren raak je gaandeweg je voornemen en intentie kwijt. De natuur en zeer zeker bomen (en alle daarbij behorende organismen) kunnen je inspireren. Elke maand is een ander onderdeel werkzaam; zo oogst je pas vruchten nadat je eerder gezaaid en/of gebloeid hebt. Daarnaast is er de manier van “doen alsof”, “doen alsof” kan leiden tot hanteerbare rituelen voor het dagelijks leven. Doen “alsof je oogst” kan een begin zijn van je oogst delen met anderen. Je oogst daadwerkelijk. Nee, geen boomvruchten, wel inzichten, wijsheid, doelgerichtheid en vast nog meer. 

Jaarcyclus natuur.

Van het uitvoeren van hun natuurprogramma tot het ontvangen van nieuwe mogelijkheden, de natuur doet niet anders want het is simpelweg de jaarcyclus. In de jaarcyclus speelt het klimaat en andere omstandigheden een grote rol. De natuur creëert (produceert) niet alleen, ze is ook afhankelijk van omgevingsinvloeden (milieu, klimaat) en van haar weerstand tegen allerlei belastende omstandigheden. De veerkracht van de natuur is enorm, maar niet oneindig.

Dat hebben mensen met de natuur gemeen, ook wij zijn afhankelijk van de omstandigheden en het klimaat, vaak hebben we voldoende weerstand en veerkracht, maar soms ook niet. Net als planten en bomen doorlopen wij bij onze voornemens de fase van kiem (of zaad) tot ontvangen en oogsten (realisering van je voornemen) om daarna opnieuw te willen en kunnen beginnen.
Soms kost een voornemen een jaar, bij bloemplanten doorgaans minder, maar soms zijn er meerdere jaren nodig om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Van bomen is bekend dat zij hun voornemen tot bloei, in het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke bloei en vruchten, in hun knoppen vastleggen. Tevens sluiten zij in het daadwerkelijke bloei- en groeiseizoen af met vruchten (met daarin de nieuwe zaden). Een boom maakt elk jaar jaarringen en groeit in omvang.

Een eenjarige plant daarentegen begint elk jaar opnieuw vanuit zaad en rond in hetzelfde jaar de oogstfase af met nieuwe rijpe zaden, de plant zelf sterft af. Zowel de boom als de eenjarige plant reageren verschillend op dezelfde omstandigheden (weer, overig) en mensen reageren ook weer anders. Omstandigheden kun je ook zien als geluk en pech. Het toeval bepaalt dit.

Milieu en klimaatfactoren zijn echter geen toeval. Eenvoudig (en uitdagend) gezegd ontstaan deze omdat (de meeste) mensen niet in staan zijn hun luxe wensen een halt toe te roepen.

Mensen zijn mensen, bomen zijn bomen, wij vallen niet samen met de natuur, er zijn wel overeenkomsten, er zijn de nodige verschillen. Wij kunnen ons echter door de natuur laten inspireren in het  lopen van “ons natuurpad” ons leven. De natuur spiegelt inzichten, kleuren, geuren en andere details die je voorheen –  mogelijk –  niet bewust waarnam.

Onder deze oude eik doorlopen zal een (blijvende) indruk achterlaten.

Natuur als Wegwijzer is ontstaan als een natuurlijk proces.

Door mijn ervaringen met “Bomen en Mensen activiteiten” en de talloze bomencursussen  zag ik dat de 12 creatiestappen uit de Creatiespiraal (Marinus Knoope) in de processen van bomen en planten tamelijk concreet te herkennen zijn. Misschien is het zelfs nog krachtiger, misschien leerden mensen hun “handelen”, zaaien en oogsten door te kijken naar de verrichtingen van bomen en planten. Bomen en planten zijn zoveel ouder dan mensen. Hun taal is anders dan de mensentalen, in doen verschillen we minder. De verrichtingen van de natuur vragen om een “vertaling” van de 12 jaarstappen in de natuur (vaak vanuit stilstand) naar de 12 jaarstappen in een mensenleven (steeds in beweging). Natuur ontdekken, de 12 stappen in de natuur ervaren en door de 12 stappen “jouw de weg” op je levenspad laten wijzen. Net als bomen maken wij jaarringen.

Al met al heeft dit geleid tot de cursus “Natuur als Wegwijzer”. Het begin van de cursus ontstond november 2015, het jaar waarin voor mij “verbinding in de natuur, het beeld van een brug” mijn jaarthema was. Ik oogstte toen het zaad “Schrijf het op, geef het door”. Het resultaat is eind 2020 te lezen. Het natuurpad kost je tijd, reken op 3 – 5 uur per week. Daarvan ben je meeste uren buiten, buiten is gezond en Vitamine Groen. Zomers ben je actiever dan in de winterperiode, net zoals zoals bomen hun leven leven.

In de loop der tijd heb ik veel materiaal verzameld, waaronder andere methodes en teksten je behulpzaam kunnen zijn bij het lopen van je “Natuurpad”. Werken met voornemens, hulp van de natuur, het klinkt mooi, maar mooi klinken is geen garantie op succes. Natuur en de Natuur als Wegwijzer is geen magie. Zoals bomen alleen optimaal functioneren in de juiste levensomstandigheden die ze zelf mede beïnvloeden, geldt dat ook voor ons en onze intenties. Voor een deel zijn “omstandigheden de omstandigheden”, zo kunnen wij het weer niet beïnvloeden. Onze genetische aanleg kunnen we evenmin beïnvloeden. We kunnen wel gunstige omstandigheden voor onszelf creëren. Dat kan deze cursus je leren. Elk jaar zal je weer nieuwe ontdekkingen en inzichten geven, waarschijnlijk krijg je steeds beter door wat voor jouw levenspad gunstige omstandigheden zijn en welke rol de natuur daarin kan vervullen. Elk jaar zul je merken dat je niet alles in de hand hebt, dan het anders kan gaan dan je verwachtte en hoopte. Mijn vrucht van al die jaren ermee bezig zijn is dit cursusboek, maar het is nog veel meer. Ik ben me daadwerkelijk onderdeel gaan voelen van de natuur en dat gaat gepaard met een groot respect voor andere levensvormen en voor het “opkomen, bloeien en ondergaan” van alles.

Spiegeling, winter.

De cursus bestaat uit:

  • Inleiding
  • Leeswijzer om de verschillende onderdelen te vinden, tevens korte uitleg van de belangrijkste achtergronden m.b.t. natuurverschijnselen.
  • Diverse bijlagen die kort en krachtig de achtergronden, de globale soorten en andere noodzakelijke achtergrondinformatie geven.
  • De stap van de maand met verdiepende doe-activiteiten voor buiten en tips voor de verwerking binnen.
  • Onderaan in de stap van de maand vind je de meest belangrijke doorverwijzingen naar andere websites of boeken. 
  • Register, bronnen, literatuur e.d.

 

De cursus is geschikt voor iedereen die op deze wijze wil leren en leven. Het vraagt vooral consequentheid en tijd ervoor maken. Allerlei zienswijzen waren inspirerend voor de cursus en hebben hun steentjes eraan bijgedragen. Gemeenschappelijk is een logische opbouw van het jaarritme, zoals de natuur dat kent en zoals het zich in ons leven voordoet. Beleving, verwondering en mindfull zijn horen daarbij.

De beste periode om met de Natuur als Wegwijzer te beginnen ligt tussen half november en half januari. Natuurlijk kun je op elk gewenst moment insteken, dan besteed je de eerste periode aan doorlezen en misschien wat kleine stappen oefenen. Werken met een voornemen of intentie vraagt om (natuurlijke) input, dat zijn vruchten en hun zaden en gemiddeld genomen vind je deze vanaf november (vaak eerder, ook wel later). Er zijn zeker andere invalshoeken, ook die staan in het boek. Je kunt de cursus eindeloos herhalen, het zal elk jaar anders zijn. Je begint steeds met andere zaden, je eindigt steeds met andere vruchten. En ondertussen neem je net als bomen in omvang toe, in dit geval de omvang een door de natuur geïnspireerde levenswijze.

Wandelcoaching en therapeutisch werkenden kunnen hiermee hun natuurbagage verruimen. Geef je yogales, dan kun je met Natuur als Wegwijzer je lessen onderbouwen met inzichten uit de natuur, dit geld eveneens voor mensen die graag mediteren of mindfulness beoefenen.

Zodra de prijs van het (cursus)boek bekend is lees je het hier.

Comments are closed.

MENU