Kennismakingsgesprek bomen planten en herdenkingsrituelen

Korte telefonische informatie (of per mail) om jou duidelijk te maken of Bomen en Mensen iets voor je kan betekenen is gratis.

Bij een door jou gevraagd concreet advies en/of een kennismakingsgesprek i.v.m. het planten van herdenkingsbomen of een boomverbindingsactiviteit zijn de kosten in 2016 € 45.00 per uur (exclusief reistijd).

Voor opmaakwerk reken ik een andere prijs.
Het gesprek is bedoeld om een aanbod op maat te maken. Vaak kan dit ook telefonisch, ik laat dan “een klokje meelopen”. Doorgaans wordt dan ook wel duidelijk of èn hoe nader advies eruit gaat zien (ook wat kosten betreft).

T.a.v. de concrete herdenkingsacitiviteit of een boomverbindingsritueel wordt – indien nodig – een offerte aangeboden.

Samen met jou een boom planten of een boomverbinding (herdenkingsrtiueel) tot stand brengen.

Je hebt snelle en langzame groeiers (beslissers), dit zal ook bij het boom planten tot uitdrukking komen. Bomen en Mensen is gevestigd in Groesbeek.
Afhankelijk van de wensen van de boomplanter wordt een concreet plan gemaakt, met daarbij een financieel plaatje. Reistijden langer dan een half uur fietsen worden à € 25/uur – exclusief daadwerkelijk kosten trein/buskaartje – in rekening gebracht. Het advies kan vaak telefonisch gegeven worden, als ik weet wat de bedoeling is kan ik jou en de andere betrokken met tips en adviezen aan “het werk zetten” en op afstand aansturen.

Globale werkwijze:

Een kennismakingsgesprek van 1,5 uur kan gevolgd worden door een vervolggesprek waarin de eerste afspraken geconcretiseerd worden. Afhankelijk van mijn verdere inbreng wordt het plaatje dan ingevuld: teksten per woord € 0,20, opmaak  €45– per uur. Illustraties, foto’s e.d. altijd in overleg, doorgaans maak ik eerst een concept.
De ene boomplanter weet sneller wat hij/zij wil dan de andere, dit vertaalt zich uiteraard in de kosten. Laat je er niet door remmen, maak vooral een goede keuze die in overeenstemming is met jouw aard. En je kunt veel zelf doen.

Verder offerte afhankelijk van plaats, boom etc. Behalve het kopen van een – al dan niet dikke boom – zijn de bijkomende kosten: hulpmiddelen bij het planten (boompaal en band, kunststof bescherming of gaas, eventuele drainage), vervoer van de boom, nazorg en ander onvoorzien zijn voor rekening van de boomplanter. Bomen kopen bij een kweker in jouw buurt is altijd het goedkoopste en vanuit mobiliteits oogpunt het duurzaamste. Maar je kunt ook gecerticeerde boom overwegen (opgekweekt uit inheemse zaden). Over het algeemn verwacht de bosbeheerder dat jij de boom na het plantgen met rust laat.

Als je je een symbolische verbinding zoekt en maakt met een bestaande boom, dan lijkt het mij een goed gebruik om de beheerder of eigenaar een geldbedrag te schenken of dit te sturen naar een goed “bomendoel” zoals een bomenstichting.

Comments are closed.

MENU