Levensboom of boomkarakter.

Levensbomen, bomen planten bij ziekte en overlijden.

Een boom planten wanneer je weet dat jouw levenseinde nadert kan je mogelijk verzoenen met het naderende einde. Het betekent dat je jouw levensenergie symbolisch overdraagt op een boom. Dit is dan je levensboom. Voor nabestaanden kan dit dezelfde betekenis hebben als een graf, het kan een herdenkingsplaats worden.

Deze “boomverbeelding” kreeg Elly van haar dochter op de dag dat zij haar levensboom plantte. De boom, een wilde appel, past in het gebied waar Elly haar hele leven naar toe ging om van het landschap en vogels te genieten. Haar kinderen zijn blij met de  wilde appel, Elly heeft er voor gekozen dat dit “haar nagedachtenisplaats” . De boomplantdag was feestelijk en kreeg extra luister door het liefdevolle, vrolijke boombeeld.

Een ernstig zieke vrouw wilde voor haar overlijden graag een boom planten. Het idee dat “bomen een symbool van eeuwig leven” zijn èn “een verbinding vormen tussen aarde en hemel” was de rode draad.

Met haar laatste levenskrachten en in aanwezigheid van haar belangrijke mensen heeft zij een boom geplant in de buurt van haar geboorteplaats, daar waar haar wortels lagen. Het was zowel een emotionele als vreugdevolle gebeurtenis in het noodgedwongen loslaten van haar leven.
Het was goed dat zij dit zelf kon doen en zij noemde het “een feestje”.

Vrienden en familie zoeken deze plaats regelmatig op, de boom vervult een belangrijke rol in het rouwproces (herdenken) en het over haar blijven praten (de persoon blijft levendig). Door deze boom zal zij nog lang in de harten van de betrokkenen voortleven.

Zij plantte een veldesdoorn omdat dit haar boomkarakter was. Omdat zij het karakter niet onmiddellijk in overeenstemming kon brengen met haar zelfbeeld werkte het doorvorsen van het boomkarakter als een terugblik op èn herijken van haar leven. Naast alle menselijke ondersteuning gaf óók de veldesdoorn haar kracht om haar levenslot te aanvaarden en tevens vreugde omdat zij iets tastbaars kon achterlaten.

Er is voor haar een mooi afscheidsboek gemaakt. De hoofdrollen daarin zijn voor haar en de veldesdoorn. Het gedicht van Mercier is erin opgenomen.
Zij gaf de nabestaanden iets moois mee.

Een boom planten geeft blijk van vertrouwen in de aarde
Een daad van hoop op de toekomst
Een handeling van naastenliefde jegens toekomstige geslachten
die van zijn vruchten zullen genieten
Wanneer wij er niet meer zijn

Louis Mercier, filosoof, 18e eeuw

Comments are closed.

MENU