Openbare plantplaatsen

De boom moet geplant worden op een plaats met groeikansen.
Voor de boomplanter moet deze plaats waardevol zijn en passen bij de betekenis van het planten. Een openbare plantplaats is prettig omdat de boom dan gemakkelijk bezocht kan worden door de mensen die de boom en de planter omringen. Met name Natuurmonumenten staat momenteel vrij open om – in overleg uiteraard- bomen te laten planten op haar terreinen. Andere natuurbeheerders zijn huiverig omdat zij bang zijn dat mensen allerlei eisen gaan stellen. Planten op gemeenteterrein is per gemeente verschillend, maar nee heb je, ja kun je krijgen.

Een kansrijke plantplaats is zowel symbolisch als voor de groeikansen van de boom belangrijk.

Veel mensen hebben behoefte aan een plek waar je je (van oudsher al) prettig voelt. Dit kan in een natuurgebied zijn of op een plaats in de buurt waar je graag wandelde, fietste of je gewoon thuis voelde.
De plek moet een toekomstgarantie hebben. Straatbomen zijn niet altijd geschikt omdat de boomwortels vaak weinig ruimte krijgen. Hier zijn wel oplossingen voor, maar die zijn vrij prijzig. Als een gemeente meewerkt worden de kansen al een stuk ruimer. Soms bieden onverharde wegbermen mogelijkheden.

Op een paar plaatsen mogen herdenkingsbomen geplant worden (herdenkingsbos in Neede, koningin Wilhelminabos in Dronten) maar voor veel mensen is dat te ver weg. Met name als het om herdenken gaat is nabijheid gewenst.

In de openbare ruimte is het nodig dat de eigenaar (gemeente, natuur- en landschapbeheerders e.a.) toestemming geeft om een boom te planten.
Deze toestemming werkt tegelijkertijd als een garantie dat jouw boom daar mag zijn, dat men de speciale betekenis zal respecteren. Tegelijkertijd kan dit voor eigenaren een reden zijn om je die toestemming te onthouden, men is bang dat “een boom in de weg gaat staan”. Het kan soms vrij lastig zijn om een goede plantplaats te vinden.
BOmen en Mensen onderzoekt of “het schenken van de boom” aan de beheerder wel mogelijkheden schept. Bomen en Mensen hoopt dat het beleid tav het planten van bijzondere bomen ruimer wordt. Het is een uitgelezen kans om mensen en natuur dicht bij elkaar te brengen en te verbinden. In Nijmegen heeft de PvdA onder het motto “hier past een boom” het initiatief genomen om mensen, over plaatsen waar bomen kunnen staan, te laten meedenken.
Soms kan het nodig zijn om de buurt te informeren en bij de plannen te betrekken.
De eigen tuin kan een geschikte plantplaats zijn, zeker voor kleinere bomen.
Op landgoederen kunnen nieuwe bomen de verjonging zijn van de bestaande beplanting. Dit geldt eveneens voor oudere parken en perkjes waar spontane verjonging doorgaans niet mogelijk is.
Bomen in de openbare ruimte maken de toegankelijkheid voor mensen die “jouw specifieke” boom willen bezoeken gemakkelijk.
Waar ook geplant, overal geeft een boom meerwaarde aan de omgeving.

Een boom vraagt om een juiste standplaats (bodem, in een natuurterrein passen geen uitheemse bomen, anticiperen op grazende dieren, past de boom in het bestaande ontwerp) en uiteraard zaken als licht en schaduw behoefte.
Bomen met een kluit worden tussen november en april geplant, bomen in een container kunnen het hele jaar geplant worden.

Het onderzoek en het regelen van toestemming om een boom te planten is in principe het werk van Bomen en Mensen, maar zij kan niet in elk geval succes garanderen. De boomplanter kan zelf allerlei initiatieven in deze aandragen, plaatselijk en regionaal zullen er verschillende mogelijkheden zijn.

Comments are closed.

MENU